Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(2):111-121
Soğutucu Sprey Kötüye Kullanımına Bağlı Gelişen Ataksi: Olgu Sunumu
M Demir, B Özdilek, FM Domaç, M Ülker, G Kenangil
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Uçucu maddeler ticari, tıbbi ve endüstriyel kullanımları meşru olan uçucu anestezikler ya da kimyasal çözücü- lerdir. Etil klorid gibi klorürlü hidrokarbon içeren soğutucu spreyler, doğrudan yahut plastik veya kâğıt poşetler içinden buruna çekilerek kötüye kullanılabilen maddelerdir. Uçucu maddelerin birçoğu merkezî sinir sistemi baskılayıcılarıdır. Bu makalede soğutucu sprey inhalasyonu sonrasında akut olarak gelişen ve bir hafta içinde düzelen mental durum değişikliği, ataksi ve yürüyüş bozukluğu ile başvuran 24 yaşında bayan bir hasta sunuldu.
Ataxia Which Develops Due to Freeze Spray Abuse: A Case Study
Inhalant abuse is a common occurrence and is facilitated by the widespread availability of volatile solvents with legitimate commercial and household uses. Freeze sprays containing chlorinated hydrocarbons such as ethyl chloride are commonly abused by either sniffing directly from containers or huffing from paper or plastic bags that have been sprayed into. Most inhalants are central nervous system (CNS) depressants. This study presents the case of a 24-year-old woman who was diagnosed with changes in her mental status, cerebellar signs, and gait deficit after the inhalation of a refrigerant containing ethyl chloride