Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(2):45-60
Kadınların Güven Duygusuna Karşı Bir Tehdit Olarak Erkeklerde Madde Bağımlılığı: Nitel Bir Yaklaşım
F Hosseinnezhad, S Assadi
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Madde bağımlılığı, önemli bir sosyal sorun olarak insanların hayatını kötü yönde etkilemektedir. Bu makalede erkeklerin madde bağımlılığı, kadınların güven duygusuna yönelik bir tehdit olarak bulunmuştur. Bu sorunu tanımlamak ve söz konusu etkiyi ortaya koymak için çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Gömülü Teori yöntemi uygulandı. Gömülü Teori yönteminde toplanan veriler üzerine bir teori geliştirmek mümkündür. Araştırma örneklemi iki kısımdan oluşmaktadır: (1) ailelerindeki bir bağımlı erkeğin tedavisi için rehabilitasyon merkezine başvuran kadınlar ve (2) ailelerinde bağımlı erkek bulunmayan kadınlar. Sonuçlara göre erkeklerin madde bağımlılığı kadınların güven duygusunu özel ve sosyal hayatta kötü yönde etkilemektedir. Kadınlar özel hayatlarında fiziki, ekonomik, zihinsel, ahlaki ve sosyal güvensizlik yaşamaktadırlar. Ayrıca ba- ğımlı erkekler kadınları gerçek ve öznel düzeylerde, doğru ve dolaylı biçimlerde tehdit etmektedirler. Sonuç olarak erkeklerdeki bağımlılık kadınlara yönelik bir şiddet biçimi olarak ortaya çıkmaktadır.
Men’s Drug Addiction as a Threat to Women’s Sense of Security:A Qualitative Approach
Drug addiction is an important social problem which has many damaging effects on people’s lives. This study investigates men’s addiction as a threat to women’s sense of security. A qualitative approach was used to identify and explore its influences, and the grounded theory was applied with the aim of exploring and understanding this problem in order to develop a theory based on the gathered data. Research samples consisted of two groups: women who had visited rehabilitation centers to find treatment for a family member suffering from addiction, and women who had had no problems with addiction in their family. The results showed that men who suffer from drug addictions destructively influence women’s sense of security both privately and publicly. Women in their private environment experience general physical, economic, mental, moral, and social insecurity. In the broader picture of society, women experience physical, moral, economic, and social insecurity. Addiction threatens women’s security on both real and subjective levels, directly and indirectly. Ultimately, men’s addiction is a form of violence against women.