Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(1):41-51
Otoskopik Fenomenin Eşlik Ettiği Kannabis Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk Olgusu
MH Kokaçya, ÜS Çöpoğlu, M Şahpolat, M Arı
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay
Kannabis (esrar), en fazla kullanılan bağımlılık yapan yasa dışı maddelerden birisidir. Kannabis kullanımı ile birlikte görülen psikiyatrik belirtiler huzursuzluk, uykusuzluk, depresif ya da yükselmiş duygudurum, anksiyete, halüsinasyonlar ve konsantrasyon güçlüğüdür. Kannabis kullanımının psikoz ve bipolar bozukluk ortaya çıkma riskini arttırdığı ve var olan psikoz ve bipolar bozukluğun klinik görünümünü kötüleştirdiği bilinmektedir. Otoskopik psikozun karakteristik semptomu, kişinin kendi vücudunun bir parçasının ya da tümünün görsel varsanısıdır. Kişinin davranışları taklit ediliyor ve sanki aynada görünüyormuş gibi algılanır. Herhangi bir mental bozukluğun özel bir semptomu değildir. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bu olgu sunumunda, kannabis kullanımına bağlı otoskopik psikoz tanısıyla takip edilen hastanın klinik belirtileri literatür eşliğinde tartışılmıştır.
A Case of Cannabis Use-Associated Psychotic Disorder Accompanied by Autoscopic Phenomena
Cannabis (Marijuana) is one of the most commonly used illegal addictive substances. The psychiatric symptoms associated with cannabis use are agitation, insomnia, depressive or raised mood, anxiety, hallucinations, and concentration problems. It is known that cannabis use increases the risk for psychoses and bipolar disorders and may deteriorate the clinical presentation of pre-existing psychoses and bipolar disorders. A characteristic symptom of autoscopic psychosis is visual hallucination of some part or the entirety of a person’s body, imitating his or her behaviors and being perceived as if seen in a mirror. This is not a specific symptom of any mental disorder and the cause is not definitively known. In this case presentation, the symptoms of a patient diagnosed with cannabis use-associated autoscopic psychosis are discussed in the context of the literature.