Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2014;1(1):99-132
Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği
ÖM Yaman
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Türkiye’de özellikle 15-25 yaş grubu gençler arasında madde bağımlılığı kullanımında son dönemlerde ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu çalışmada, uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin aile içi ilişkilere yönelik görüşleri incelenmektedir. Çalışma en temelde genç uyuşturucu madde bağımlılarına ve onların aile ilişkilerine odaklanmaktadır. Nitel araştırma modeline uygun desenlenen bu araştırmada veriler 10 gençten ve bu gençlerle ilgilenen iki mahalle sakininden, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler, önceden belirlenmiş temalara uygun olarak betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularında madde kullanımına yönelen gençlerin aileleri ile yaşadıkları bireysel sorunların, madde kullanım alışkanlığını tetiklediği ya da arttırdığı sonucu elde edilmiştir. Yine gençlerin evden kaçma davranışı sergilemelerinde ve suça yönelmelerinde temel olarak ebeveyn ile yaşanan sorunlu ilişkilerin belirleyici olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca gençlerin madde kullandıklarının aileleri tarafından anlaşılması sonrasında aile içi ilişkilerde daha zorlu bir sürecin geliştiği gözlenmiştir. Bu noktada özellikle ergenlik döneminde ve sonrasında anne-baba temsillerinin gençler üzerinde bilinenin aksine çok daha belirleyici olduğu tespit edilmiş; bu minvalde ebeveyn ile sahici bir iletişimin varlığının gençlerin madde kullanımından uzak durmalarında önemli bir belirleyici olduğu görülmüştür.
Young Drug Addicts’ Perceptions on Family Relations:The Case of Esenler – Bağcılar, Istanbul
In recent years, there has been a significant increase in drug use and addiction in Turkey, especially among young people aged 15-25. This study focused on young drug addicts and their families, examining young drug addicts’ perceptions about family relationships. Using qualitative research methods, data were collected from 10 young people as well as 2 individuals who do not use drugs and who reside in the same neighborhood through semi-structured interviews. The data were processed using a descriptive analysis according to predefined themes. The findings of the study revealed that the problems young people face with their families may either trigger or increase current substance abuse. A troubled relationship with parents is also a basic determinant of such behaviors as running away from home or a tendency to commit crimes in young people. In addition, if a young individual’s substance abuse is noticed by parents, family relationships face may become even more strained. It was observed that parents exert a high level of influence over their children both during and after adolescence, and that genuine communication with young people was found to be an important factor in their choice to refrain from substance use.