Dergi Ara >>
Yıl:1995; Cilt: 3; Sayı: 1-2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1995;3(1-2):161-166
A.Ü.T.F. Psikiyatri Kliniğine 1982 ve 1992 Yıllarında Yatırılan Hastalar Arası Karşılaştırma Çalışması
A Özden, M İzmir, U Ergun, AK Göğüş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Psikiyatri son yıllarda hızlı bir değişim içindedir Her geçen yıl yeni tedavi seçenekleri ve sağlık politikaları gündeme gelmektedir Bu deği­şimlerin kliniğimize nasıl yansıdığını saptayabilmek için 10 yıllık bir ara ile, 1982-1992 dönemlerinde hastaneye yatırılan hastalar arası bir karşılaştırma çalışması yapılmıştır Çalışmada dosyalar geriye donuk olarak taranmış, sonuçta anlamlı fark olarak, daha çok öğrenci ve Ankara dışı hasta yattığı, ya­tışların sayısı artarken suresinin aynı kaldığı, psi­kozlar azalırken, psikonevrozların arttığı, antidepresanların, lityum ve karbamazepinin daha sık, öte yandan biperiden ve EKT'nın daha az kullanıldığı saptanmıştır İlaçlarda seçicilik artarken, çoklu ilaç kullanımının aynı kaldığı bulunmuştur Sonuçlar kaynaklar ışığında tartışılmıştır