Dergi Ara >>
Yıl:1995; Cilt: 3; Sayı: 1-2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1995;3(1-2):145-148
Öğretmenlerin İlkokula Başlayan Çocuklarda Gözledikleri Sorunlar ve Bu Sorunlara Yaklaşımları
N Sarp
Başbakanlık, Aile Araştırma Kurumu
Bu araştırma, öğretmenlerin ilkokula yeni başlayan çocuklarda gözledikleri okula uyum so­runları, bunun cinsiyetle ilişkisi ile, bu sorunların çözümüne yönelik öğretmenlerin yaklaşımlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sonucunda; erkek çocukların kız ço­cuklarına nazaran daha çok sorun yaşadıkları, ayrı­ca, hem kız hem de erkek çocuklarda, en fazla, an­neye olan bağımlılık nedeniyle; anneden ayrılmama, okula gitmek istememe davranışının görüldüğü saptanmıştır.
Öğretmenler, bu sorunu, çocukla özel ilgilene­rek ve anneyi çocuk alışana kadar sınıfa kabul ede­rek çözümlemişlerdir.