Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):95-102
Kriz Potansiyeli Taşıyan Bir Dönem: Yaşlılık
G Terakye, P Güner
H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD
Yaşlılar Dünya nüfusunun % 14'ünü oluştur­maktadır ancak bu oran her yıl katlanarak artmak­tadır. Yaşlı nüfus, gerek sağlık gerekse sosyal so­runları İle önemli bir toplum sağlığı problemi olarak görülmektedir. Yaşlılıktaki yaşam değişimleri kriz potansiyeli oluşturmakta ve bu nedenle de yaşlılar için özel hizmetler geliştirilmesi gerekmektedir.
A Period with a Potential of Crisis: Elderly
Elderly make up the % 14 of the World populati­on, but every [year] this percentage increases. El­derly have special bio-psycho-social problems aging is considered to be a community health issue. Life events of the aging procces create po­tential crisis because of this fact some spesific ser­vices have to be developed for this population.