Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):87-94
Uyum Bozukluğu
HD Özgüven, ET Tuncer
AÜTF Psikiyatri ABD, Ankara
DSM sınıflandırma sisteminin Uyum Bozukluğu tanısı, açık ve özgül bir belirti profili olmayan birkaç kümesinden biridir. Uyum Bozukluğu, ruhsal sıkın­tı, sosyal-çevresel zorlanmalar yaşama ve bazen davranışsal bozuklukların varlığı gibi, psikiyatrik bir bozukluk olmanın çok genel koşullarını karşılamak­tadır. Klinik özellikleri henüz tam geliştirilmediği ve altta yatan etiyolojik faktörleri açık olmadığı için halen sıra dışı ve "transitional" bir tanı kategorisi olarak görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar uyum bozukluğu tanısının tanımsal ve prediktif ge­çerliliğini desteklemektedir. Uyum bozukluğu özel­likle konsültasyon-liyezon psikiyatrisi ve psikiyatrik kriz alanları için iyi bir araştırma alanı ve sıklıkla kullanılabilecek bir tanı sınıfı gibi görünmektedir.
Adjustment Disorder
Diagnosis of adjustment disorder of the DSM classification system is one of the categories that hasn't clear and specific symptom profile. Adjust­ment disorder meets the criteria of being a general psychiatric disorder such as feelings of anxiety, ex­periencing social-environmental strains and some­times showing behavioural disturbances. In the meantime, ifs etiological factors are not clear eno­ugh and the clinical characteristics are not defined clearly so it is seen as a "transitional" diagnostic category. But the results of the studies support the identifiable and predictive validity of this diagnosis. Adjustment disorder as a class of diagnosis seems to be a good reseacrh area and could be used fre­quently especially in consuitation-liason psychiatry and in crisis.