Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2004;5(1):68-69
Cinsel işlev bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde etik ilkeler
D Şahin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Sosyal Psikiyatri Servisi, İSTANBUL
Cinsel işlev bozukluğu olan bireyler çeşitli uzmanlık dallarındaki hekimlere ve hekim olmayan ruh sağlığı çalışanlarına başvurabilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili etik dışı uygulamaların başında yeterli bilgi ve deneyimi olmayan meslektaşlarımızın cinsel işlev bozuklukları olgularını tedavi etmeye çalışmaları gelmektedir.