Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2004;5(1):43-51
Cinsel işlev bozukluklarında farmakolojik tedavi stratejileri
C İncesu
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL
Cinsel işlev bozukluklarında farmakolojik tedavi yöntemlerinin etkinliği son yıllardaki ciddi bazı gelişmelere rağmen halen sınırlıdır. Tüm çabalara karşın bugün için tedavide doğrudan kullanılabilecek ilaçlar yalnızca erektil disfonksiyon için söz konusudur. Ancak bu alanda, ilaçların ikincil etkileri ya da yan etkileri bir çok zaman tedavide doğrudan ya da dolaylı olarak rol oynamakta hatta kimi zaman kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Bu yazıda bu tedavi yöntemleri konusunda temel bilgiler verilecektir.