Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2004;5(1):9-17
Androlojinin yeni çağında Erektil İşlev Bozukluğu (EİB): Damarsal patofizyoloji ve oral medikal tedaviler
T Tarcan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, İSTANBUL
EİB patofizyolojisi ve tedavisi ile ilgili bilgilerimiz son 10 yılda izlenmesi zor bir hızla gelişim göstermiştir. Bu gelişmeler, EİB'yi anlayışımızda kökten değişiklikler yapmıştır. Aynı gelişmeler andrologları pek yakında değişik oral ve topikal medikal tedavi ve belki de gen tedavisi seçenekleri ile karşı karşıya bırakacaktır. Bu derlemede EİB'nin YENİ ÇA'i 'nı yaratan gelişmeler, diğer bir deyişle damarsal risk faktörleri ile ilişkili EİB'nin patofizyolojisi ve oral medikal tedavideki gelişmeler irdelenmiştir.