Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):80-87
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Çeşitli Özellikler Açısından İncelenmesi
M Güven, I Kisaç, L Ercan, I Yalçin
Gazi Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nin ilk otuz sayısında yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesidir. Bu amaçla her bir makale; araştırma türü, ele aldığı konu, istatistiksel yöntem, çalışma grubu/örneklem özellikleri, bağımsız değişkenler ve yazar sayısı bakımından incelenmiştir. Derginin ilk otuz sayısında toplam 198 makale yayınlanmıştır. Evlilik ve mesleki rehberlik konularında yapılan çalışmalar, betimsel araştırmalar, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar ve tek yazarlı çalışmaların diğerler- ine göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Investigating published articles in Turkish psychological counseling and guidance journal with respect to some aspects.
The purpose of this study was to examine the articles published in the thirty issues of Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal in terms of some character- istics. For this purpose, each article was reviewed regarding type of research, topics, statistical methods, sample or study group characteristics, independent variables, and number of authors. To- tally 198 articles were published in the first 30 issues of the journal. Results indicated that most of the studies are about marriage and vocational guidance, and they are descriptive studies and carried out mostly on university students. Many of them are single author studies.