Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Psikiyatride Güncel; 2013;3(4):345-354
Gebelik ve emzirme döneminde ilaç dıșı sağaltım seçenekleri
GE Altın
Gama Psikiyatri, İstanbul
Gebelik ve emzirme dönemi çoğu zaman tedavi kararı alınırken birçok etkenin değerlendirilmesini gerektiren, yönetimi zor bir dönemdir. Bu dönemde görülen ruhsal rahatsızlıkların sadece anne ve bebek üzerinde değil, tüm aile üzerinde olumsuz etkileri vardır. Tedavide etkin farmakolojik stratejiler olmakla birlikte çalışmalar bu dönemde kadınların birçoğunun ilaç dışı yaklaşımları tercih ettiğini göstermektedir. Birçok gözlemsel ve klinik çalışma özellikle hafif-orta şiddetli perinatal depresyonda danışmanlık, kişilerarası terapi, bilişsel-davranışçı terapi gibi psikososyal yaklaşımların etkili olabileceğini göstermektedir. Bu girişimler ilaç kullanmak istemeyen gebeler ve emziren annelerde etkin bir tedavi seçeneği oluşturabilir. Bu yazıda, psikososyal yaklaşımların yanı sıra, etkinlikleri kesin olarak gösterilememiş olsa da, klinik olarak araştırılmış alternatif ilaç dışı tedavi seçenekleri de gözden geçirilmektedir.
Non-pharmacologic treatment alternatives in pregnancy and breastfeeding
Perinatal period is a time that is hard to manage because of many factors that need to be considered. In this period mental disorders have negative effects on the whole family as well as the mother and the baby. Although efficacious pharmacologic strategies are available, studies show that many women prefer non-pharmacologic approaches at this period. Psychosocial approaches like counseling, interpersonal psychotherapy and cognitive-behavioral therapy are shown to be effective at especially mild to moderate perinatal depression in many observational and clinical studies. These interventions can be an effective treatment choice for pregnant and breastfeeding women who do not want to use drugs.In this article, besides psychosocial approaches, non-pharmacologic alternative treatment choices that are researched but not proven to be effective in clinical studies are also reviewed.