Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Psikiyatride Güncel; 2013;3(4):276-287
Gebelik sırasında ruhsal hastalıkların gidiși
NK Oğuzhanoğlu, GS Varma
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Çocuk doğurma dönemindeki kadınlarda psikiyatrik bozukluk geçirme riski artmaktadır. Gebeliklerin yaklaşık %50’sinin planlanmamış olduğu göz önüne alındığında, gebelik ve doğum sonu dönemde psikiyatrik bozukluklar depreşebilir, kötüleşebilir ya da sağaltılamayabilir. Psikopatoloji anne hatta çocuk üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Gebelikte duygudurum, anksiyete ve psikotik bozuklukların çocuk ve anne üzerindeki etkileriyle ilgili son araştırma sonuçlarının kısaca gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu yazı gebelik döneminde duygudurum, anksiyete ve psikotik bozuklukları anlamaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
The course of psychiatric disorders in during pregnancy
The risk of psychiatric disorder in women is greatest during the child-bearing years. Considering that about 50% of pregnancies are unplanned, women may have their psychological disorder relapse during pregnancy or postpartum, or may be unwell and untreated before and during pregnancy and the postpartum period. The symptoms of psychopathology can cause risk to the mother and also have a negative effect on child development. To briefly review results of the latest research on the contributions of mood disorder, anxiety, and psychotic disorder in pregnancy to adverse maternal and child outcomes. This presentation is intended to assist in mood/anxiety/psychotic disorders understanding in the peripartum period.