Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(1):23-27
Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Kullandıkları Madde Türleri
Ş Şimşek, S Dönmezdil, E Kakdaş, Ş Özen
Dicle Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri A.D
Amaç: Bu çalışmada tedavi amaçlı madde bağımlılığı merkezine gelen hastaların kullandıkları maddeler ve sosyodemografik özelliklerin araştırılması planlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) yürütüldü. Merkeze Ocak 2011-Aralık 2011 tarihleri arasında başvuran 258 hastanın bilgileri hasta dosyalarının geriye dönük taranmasıyla elde edildi. Hastaların 245’i (%95) erkek, 13’ü (%5) ise kızdı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 18.11±5 (minimum 8, maksimum 45 yaş), kardeş sayısı ortalaması 4.7±2.6 idi. Hastaların 153’si (%59,3) 18 yaş altında iken 105’ü (%40.7) 18 yaş ve üstündeydi. Hastaların 76’sının (%29.5) parçalanmış aileye sahip oldukları gözlendi. Hastaların 236’sında (%91.5) intihar girişimi yokken 22’sinde (%8.5) en az bir kere intihar girişimi öyküsü vardı. Hastaların 244’ü (%94.6) sigara kullanıyor iken sadece 14’ü (%5.4) kullanmıyordu. Hastaların 111’i (%43) alkol kullanıyor iken 147’si (%57) kullanmıyordu. Kullanılan madde türü incelendiğinde en sık (%85.3) esrar kullanıldığı saptandı. Sonuç: Madde kullanımı ile ilgili risk faktörlerinin bölgemizde tespiti ile yaygılaşan madde kullanımı ve bağımlılığı hakkında alınabilecek önlemlere yol çizecektir. Ayrıca risk faktörlerini bilmek kişiye özgü tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde faydalı olacaktır. Anahtar kelimeler:
Sociodemographic Characteristics of Patients Admitted to Diyarbakir Research, Treatment and Training Centre for Substance Addiction in Children and Adolescents and Types of Substances Used
Objective: This study aims to investigate sociodemographic characteristics of the patients admitted to the substance addiction treatment center and types of substances used. Method: Between January 2011 and December 2011, medical files of a total of 258 (245 boys, 13 girls; mean age: 18.11±5 years; range, 8 to 45 years) who were admitted to Research, Treatment and Training Centre for Substance Addiction in Children and Adolescents in Diyarbakir (ÇEMATEM) were retrospectively analyzed. Results: The mean number of siblings was 4.7±2.6. A total of 153 patients (59.3%) were below 18 years of age, while 105 (40.7%) were above 18 years of age. Seventy six patients (29.5%) had a single-parent family. A total of 236 patients (91.5%) had no history of a suicide attempt, while 22 (8.5%) had a history of a suicide attempt once at least. A total of 244 patients (94.6%) had a smoking history, whereas 14 (5.4%) did not smoke. Of patients, 111 (43%) had an alcohol history, whereas 147 (57%) did not. The most common type of substance used was cannabis in 85.3%. Conclusion: Identification of risk factors of substance abuse would be helpful to take precautions against substance abuse and addiction, which is on an increasing trend in this region, as well as to tailor individualized treatment options.