Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2013; Cilt: 23; Sayı: 4
Editörden
1. Şizofreni patofizyolojisinde biyoenerjik anormalliklerin rolü
D Öngür
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):289-293
TAM METİN
Araştırma
2. Paranoid ve non-paranoid şizofrenihastalarında nöropsikolojik değerlendirme
S Çıtak, ET Çakıcı, M Çakıcı, S Köse
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):294-304
ÖZET
TAM METİN
3. Lityum ve valproat bipolar bozukluğu olan hastalarda motor ve sensör hızı etkileyebilir
Mİ Atagün, OD Balaban, DY Lordoğlu, EC Evren
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):305-314
ÖZET
TAM METİN
4. Lityum düzeylerinde kış indirimi: Mevsimsel döngüselliğin önemi
B Bakım, E Karaahmet, K Altınbaş, T Oral
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):315-319
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatristlere psikofarmakolojik ajanlarla ilişkili açılan malpraktis davaları: Dosya serileri
I Özver, E Şahin, E Sevindir, OF Demirel, M Emül, Ş Özen
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):320-325
ÖZET
TAM METİN
6. Alopesi areata hastaların mizaç-karakter profilleri
BB Annagür, O Bilgiç, KK Şimsek, O Güler
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):326-334
ÖZET
TAM METİN
7. Yatarak tedavi gören erkek alkol ve eroin bağımlısı iki grupta agresyon ve dürtüsellik
M Bozkurt, C Evren, A Yılmaz, Y Can, S Çetingök
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):335-344
ÖZET
TAM METİN
8. Koroner arter hastalığı olan hastalarda anksiyete ve depresyon
M Sünbül, SB Zincir, E Durmuş, EA Sünbül, FF Cengiz, T Kıvrak, F Samadov, I Sarı
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):345-352
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Aripiprazole bağlı diplopi: Bir olgu sunumu
A Atlı, Y Selvi, A Yıldız, MC Kaya
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):353-356
ÖZET
TAM METİN
10. Duloksetin ve venlafaksin ile indüklenmiş akatizi: iki olgu sunumu
F İzci, SB Zincir, G Acar, UB Semiz
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):357-360
ÖZET
TAM METİN
11. Uzun Etkili Enjektabl Palliperidon Palmitatın Neden Olduğu Erektil Disfonksiyonun Tedavisinde Metilfenidat: Bir Olgu Sunumu
NC Guan, KO Hui, JS Gill
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):361-364
TAM METİN
12. İdame EKT ile başarılı bır şekilde tedavi edilen idiopatik periyodik katatoni: olgu sunumu
F Bülbül, US Copoglu, S Şahin, G Alpak, A Altındag, O Virit, HA Savaş
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):365-367
ÖZET
TAM METİN
13. Psikozda nörogelişimsel etkiler: bir olgu nedeniyle sol serebral hemiatrofi ve şizoaffektif bozukluk
AD Tatlıdede, AD Yalçın, TG Canpolat
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):368-372
ÖZET
TAM METİN
14. Travma sonrası stres bozukluğu ve eşlik eden psikotik bozukluk: iki olguda elektrokonvulsif tedaviye yanıt
B Özdemir, B Garip, T Öznur, M Erdem, S Akarsu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):373-377
ÖZET
TAM METİN
Derleme
15. Bipolar bozukluk ve alkol-madde kullanım bozuklukları eştanısında farmakolojik tedavi seçenekleri
K Altınbaş, C Evren
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):378-389
ÖZET
TAM METİN
16. Psikofarmakoloji Derneği Türkiye’de Psikotrop İlaç Tüketimi ve Mevcut Uygulamaların Tıbbi, Etik ve Ekonomik Sonuçları Raporu
N Aydın, M Çetin, E Kurt, H Savaş, C Açıkel, S Kılıç, C Başoglu, H Türkçapar
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2013; 23(4):390-402
ÖZET
TAM METİN