Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2011; Cilt: 21; Sayı: 1
Editörden
1. Majör depresif bozuklukta glutamat N-metil-D-aspartat reseptörlerinin ötesi: mTOR sinyal yolağı
B Karolewicz, M Cetin, F Aricioglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Depresyon ve kardiyovasküler hastalık: Gelişmiş olgu tanımına duyulan ihtiyaç
J Perez-Parada
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):7-10
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Depresyon hastalarında reboksetin ve venlafaksinin EKG değişkenleri üzerine etkisi
SS Eker, C Akkaya, S Cangur, U Yuvanc, A Sarandol, S Kırlı
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):11-17
ÖZET
TAM METİN
4. Parkinson hastalığında depresyon tedavisinde Venlafaksin?in etkinliği
F Torun, K Bayulkem, SD Torun
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):18-23
ÖZET
TAM METİN
5. Katekol-O-metiltransferaz geni Val158Met polimorfizminin şizofreni hastalarındaki bilişsel işlevlere etkileri
GS Varma, F Karadağ, ME Erdal, Öİ Ay, N Levent, Ç Tekkanat, TE Gökdoğan, H Herken
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):24-32
ÖZET
TAM METİN
6. Yıkıcı davranış bozuklukları olan okulöncesi çocuklarda risperidon tedavisi: Bir dosya tarama çalışması
M Coskun, SS Zoroglu, M Ozturk
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):33-41
ÖZET
TAM METİN
7. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde P50 duyusal kapılama ve metilfenidat tedavisinin P50 duyusal kapılama üzerine etkisi
I Durukan, M Yucel, M Erdem, K Kara, O Oz, D Karaman, Z Odabasi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):42-48
ÖZET
TAM METİN
8. Türkiye?de bir aile hekimliği ünitesinde depresyon ve metabolik sendrom ilişkisinin araştırılması
H Demirci, Y Cinar, N Bilgel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):49-57
ÖZET
TAM METİN
9. Zehir danışma merkezi verileri, ilaca bağlı akut distonik reaksiyonlar
MA Arici, D Ozdemir, K Oransay, S Evcim, Y Tuncok, S Kalkan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):58-63
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Pregabalin kötüye kullanımı: bir olgu sunumu
I Yargic, FA Ozdemiroglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):64-66
ÖZET
TAM METİN
11. Çok yüksek doz ketiapin alımı ile intihar girişimi
A Çetin, N Konuk
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):67-69
ÖZET
TAM METİN
12. Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu
NC Uluğ, M Uluğ
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):70-72
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Eser aminler ve psikiyatri ve nöroloji ile ilişkisi: Kısa bir gözden geçirme
D Narang, S Tomlinson, A Holt, DD Mousseau, GB Baker,
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):73-79
ÖZET
TAM METİN
14. Şizofreni ve madde kullanım bozukluğu eş tanılı hastalarda tedavi
N Dilbaz, AE Darçın
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(1):80-90
ÖZET
TAM METİN