Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2006; Cilt: 16; Sayı: 4
Araştırma
1. Olanzapinin şizofreni hastalarında bilişsel işlevlere olan etkisi
İÇ İnanlı, İ Eren
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):213-222
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatri polikliniğe başvuran şizofreni hastalarında tedaviye uyumun ve uyumu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
N Dilbaz, O Karamustafalıoğlu, T Oral, E Önder, M Çetin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):223-232
ÖZET
TAM METİN
3. Psikotik bozukluğu olan ve antipsikotik ilaç kullanan hastalarda obezite sıklığı ve bir yılın sonunda kilo değişimi
C Cerit, M Yıldız, S Candan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):233-238
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofreni tedavisinin yıllık maliyeti: Bir üniversite hastanesi verilerinden yapılan hesaplama
M Yıldız, C Cerit
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):239-244
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Antidepresan kesilmesinin neden olduğu mani: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
AE Altıntoprak, ÖÖ Sertöz, H Coşkunol
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):245-251
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Prodrom şizofreni, güncel gelişmeler ve sorunlar
M Emül, MM Uğur
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):252-262
ÖZET
TAM METİN
7. İlaca bağlı geç başlangıçlı hareket bozuklukları
O Öztürk, E Kurt, T Oral
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):263-273
ÖZET
TAM METİN
8. İnsan cinselliğinin biyolojik ve evrimsel temelleri
E Eşel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(4):274-288
ÖZET
TAM METİN