Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2000; Cilt: 10; Sayı: 4
Araştırma
1. Tedaviye dirençli bipolar hastalarda lamotrijin kullanımı
AS Gönül, A Oğuz, İ Yabanoğlu, E Eşel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):171-175
ÖZET
TAM METİN
2. Dissosiyatif kimlik bozukluğu hastalarında 99mTc HMPAO SPECT incelemesinde bölgesel bölgesel beyin kan akımı değişiklikleri
ÜB Semiz, S Erbinç, M Çetin, Y Narin, MA Özgüven
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):176-181
ÖZET
TAM METİN
3. Risperidonun şizofreninin pozitif ve negatif belirtileri ve bellek işlevi üzerine etkisi
Y Özcan, HI Özışık, S Ünal, ME Özcan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):182-188
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofrenili hastaların birinci derece yakınlarında kişilik bozuklukları
A Ergin, AG Hariri, GU Özer, ME Ceylan, N Ceylan, Ö Önal
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):189-193
ÖZET
TAM METİN
5. Orta derecede egzersizin hafif depresif duygudurum, antioksidanlar ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri
E Fadıllıoğlu, B Kaya, E Uz, MH Emre, S Ünal
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):194-200
ÖZET
TAM METİN
6. Şizofrenili hastalarda herpes simpleks ve sitomegalovirus antikor düzeyleri: Kontrollü bir çalışma
R Özcankaya, N Mumcu, HO İstanbullu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):201-204
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Opioid bağımlılığının tedavisinde buprenorfin: Metadonla karşılaştırma çalışmaları
C Evren, D Tamar, B Babayağmur, D Çakmak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):205-212
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofrenide ilaç sağaltımı
L Gülseren, A Erol
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):213-227
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Konversiyon bozukluğu zemininde gelişen nöroleptiğe bağlı faringeal distoni: Bir olgu sunumu
Ş Özen, Z Arıcıoğulları
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10(4):228-232
ÖZET
TAM METİN