Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
A Babayiğit, Z Okray
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ortaöğretim Öğrencilerinde Fen Öğrenmeye Yönelik Kaygı ve Motivasyon İlişkisi
EE Müezzin, BÇ Özata
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):14-21
ÖZET
TAM METİN
3. Madde Kullanım Geçmişli Bireylerin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ve Öğrenilmiş Çaresizlik Örüntülerinin İncelenmesi
HÖ Zeman, HÇ Söyler, AE Altıntoprak
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):22-30
ÖZET
TAM METİN
4. Matematik Okuryazarlığı Özyeterliliğinin ve Aile Bütçesini Planlamanın Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi
M Ersoy, T Balkır, M Karaaziz, F Balkır
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):31-41
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Sağlıklı Kontroller Olan Hastaların Bağlanma Stilleri ve Cinsel Doyumlarının Karşılaştırılması
T Şakar, AÇ Eş
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):42-49
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Bağlanma ve Maternal Bağlanma Konusunda Bir Derleme
EH Nacar, F Gökkaya
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):50-56
ÖZET
TAM METİN
7. Saklı Ada: Insula
Sl Fahrioğlu, S İlgi
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(1):57-63
ÖZET
TAM METİN