Dergi Ara >>
Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. İntihar Olasılığı Ölçeği: Gözden geçirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması
AD Batıgün, NH Şahin
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(2):52-64
ÖZET
TAM METİN
2. Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat EksikliğiHiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi
C Çelik, G Erden, S Özmen, ST Hesapçıoğlu
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(2):65-76
ÖZET
TAM METİN
3. Çocukluk örselenme yaşantılarının otobiyografik anı özellikleriyle ilişkisinde otobiyografik bellek işlevlerinin aracı rolü
G Kaynar, N Er
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(2):77-87
ÖZET
TAM METİN
4. Kendilik Nesnesi İhtiyaçları Envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelenmesi
S Yurduşen, F Gençöz
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(2):88-98
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku
D Eldoğan, E Cengiz, E Erkan, D Kaya, B Toroslu, Ç Ünal
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(2):99-106
ÖZET
TAM METİN