Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 1
Araştırma
1. Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar Arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri
H Erensoy, TD Berkol, YH Balcıoğlu, HM Aytaç
Current Addiction Research, 2020; 4(1):5-15
ÖZET
TAM METİN