Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Alkol ve Madde Bağımlılarında Şiddet Sıklığı ve Şiddet Özelliklerinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
A Tosuner, Z Arıkan
Current Addiction Research, 2018; 2(2):39-46
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Yordayıcıları
ÇY Çınar, E Mutlu
Current Addiction Research, 2018; 2(2):47-53
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Yeme Bağımlılığı
AY Kafes, S Ülker, GH Sayar
Current Addiction Research, 2018; 2(2):54-58
ÖZET
TAM METİN
4. İkincil Kumar Oynama Bozukluğu
G Eryılmaz, I Göğcegöz
Current Addiction Research, 2018; 2(2):59-61
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Bariyatrik Cerrahi Sonrası Ortaya Çıkan Kumar Oynama Bozukluğu
G Eryılmaz, C Noyan
Current Addiction Research, 2018; 2(2):62-63
ÖZET
TAM METİN