Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2017; Cilt: 1; Sayı: 1
Editörden
1. Üsküdar Üniversitesi ve Bağımlılık Psikiyatrisi Derneğinin İşbirliği İle Gerçekleştirdiği 10. Bağımlılık Kongresi Ardından
N Dilbaz
Current Addiction Research, 2017; 1(1):9-11
2. Türkiye'de Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmaları
H Çelik
Current Addiction Research, 2017; 1(1):13-15
Araştırma
3. Bergen Facebook Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z Ülkü, CO Noyan, N Dilbaz
Current Addiction Research, 2017; 1(1):16-25
ÖZET
TAM METİN
4. Özel Bir Psikiyatri Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Akut Ajitasyon Durumlarında Uygulanan Tedavi ve Yaklaşımlar
AE Darçın, CO Noyan, S Nurmedov, H Kaya, N Dilbaz
Current Addiction Research, 2017; 1(1):26-32
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Alkol Kullanım Bozukluğunun Genetiği
H Kaya, ÖB Kaya, N Dilbaz
Current Addiction Research, 2017; 1(1):33-46
ÖZET
TAM METİN