Dergi Ara >>
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. Bipolar Bozukluğu olan Hastalarda Uyku Kalitesi, Biyolojik Ritim Örüntüsü ve Yaşam Kalitesinin Tedavi Uyumuyla İlişkisi
M Yıldız, A Ünal
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):10-23
ÖZET
TAM METİN
2. Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi
M Yıldız
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):24-34
ÖZET
TAM METİN
3. Şiddet Türleri ve Kişilik Özellikleri
EG Yöyen
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):35-50
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu
Z Okray
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):51-58
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Yeme Tutumunun, Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Araştırılması.
S Okumuşoğlu
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):59-65
ÖZET
TAM METİN
6. Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü
C Direktör, C Nuri
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):66-75
ÖZET
TAM METİN