Dergi Ara >>
Araştırma
1. İnternet, Online Oyun ve Bağımlılık
B Ayhan, M Köseliören
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2019; 6(1):1-30
ÖZET
TAM METİN
2. Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Mağduriyet ile Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki
B Küçükkaya. HK Süt, F Aslan
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2019; 6(1):31-53
ÖZET
TAM METİN
3. Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalık Durumları ile Sanal ZorbalıkYapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi1
FG Sarı, SS Seferoğlu
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2019; 6(1):54-77
ÖZET
TAM METİN