Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 32; Sayı: 79
Araştırma
1. Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem Davranışlar
GT Metin, M Harma, G Gökçay
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına Katkısı
E Güven, G Erden
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):18-35
ÖZET
TAM METİN
3. Hidroelektrik Santrallerine İlişkin Tutumlar: Sistemi Meşrulaştırma, Kontrol Odağı ve Yükleme Karmaşıklığı Açısından Bir Değerlendirme
D Hasta, AI Sözen
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):36-51
ÖZET
TAM METİN
4. TV Dizilerinde Yer Alan Karakterlerle Kurulan Parasosyal Etkileşim: Evlilik Doyumu, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenler Açısından Değerlendirme l
AD Batıgün, AB Suna
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):52-66
ÖZET
TAM METİN
5. Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü
B Aslan, AD Batıgün
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):67-79
ÖZET
TAM METİN
6. Üstün Yetenekli Çocuklarda WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zekâ Puanlarının Karşılaştırılması
İ Yiğit, C Çelik, G Erden
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):80-94
ÖZET
TAM METİN
7. Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Bağıntılarının Kültür içi ve Kültürlerarası Karşılaştırılması
AA Dinn, D Sunar
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):95-114
ÖZET
TAM METİN