Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 30; Sayı: 75
Araştırma
1. Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesi
AE Topçu, A Dönmez
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Örgütsel Özdeşim ve Duygusal Bağlılığın Öncülleri Bağlamında Karşılaştırılması
E Güleryüz, O Aydın
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):18-35
ÖZET
TAM METİN
3. Görgü Tanıklığında Olay Sonrası Yanlış Bilginin Etkisi Kategori Kuvvetine Göre Değişir mi?
İ Göz, S Tekin, AA Dinn
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):36-46
ÖZET
TAM METİN
4. Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Genel Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü
İ Yiğit, G Erden
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):47-63
ÖZET
TAM METİN
5. Üstbilişsel Süreçlerde Yaşa Bağlı Değişiklikler
M Irak, D Çapan, C Soylu
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):64-80
ÖZET
TAM METİN
6. Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi
F Çetin, HO Yeloğlu, HN Basım
Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):81-95
ÖZET
TAM METİN