Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 24; Sayı: 63
Araştırma
1. Türk Annelerin Çocuk Sosyalleştirme Hedeflerinde Eğitime Bağlı Olarak Gözlemlenen Farklılıklar
B Yağmurlu, B Çıtlak, A Dost, B Leyendecker
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):1-19
ÖZET
TAM METİN
2. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi
HN Basım, F Çetin, A Tabak
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):20-37
ÖZET
TAM METİN
3. Bağlanma ve Psikopatoloji: Bağlanma Boyutlarının Depresyon, Panik Bozukluk ve Obsesif-Kompulsif Bozuklukla İlişkisi
N Sümer, S Ünal, E Selçuk, B Kaya, R Polat, B Çekem
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):38-47
ÖZET
TAM METİN
4. Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü
F Bayraktar, M Sayıl, A Kumru
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):48-68
ÖZET
TAM METİN
5. Okul Öncesi Çocuklarda Güvenli Yer Senaryolarının Değerlendirilmesi
S Uluç, F Öktem
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):69-83
ÖZET
TAM METİN
6. Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı
N Sümer, M Anafarta-Şendağ
Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):86-101
ÖZET
TAM METİN