Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1999; Cilt: 14; Sayı: 44
Araştırma
1. 1970'lerden 1990'lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Zaman, Kuşak ve Cinsiyet Farklılıkları
EO Imamoglu, ZK Aygün
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):1-18
ÖZET
TAM METİN
2. Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin (PANSS) Türkçe Uygulamasının Geçerlik ve Güvenirliği
E Kostakoglu, S Batur, A Tiryaki, A Gögüs
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):23-32
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma Stilleri, Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkisi
N Sümer, D Güngör
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):35-58
ÖZET
TAM METİN
4. Çok Kategorili (Polytomous) Maddelerde Klasik ve Modern Test Kuramlarının Madde Analizleri, Güvenirlik ve Bilgi Kavramları Açısından Karşılaştırılması
O Somer
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):63-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Bilimsel Araştırmalarda Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımına İlişkin Etik Tartışmalar
HB Ayvaşık
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):79-85
TAM METİN
6. Afet Bölgelerinde Yapılan Psikoloji Araştırmalarında Uyulması Gereken Etik İlkeler
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(44):87-88
TAM METİN