Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1999; Cilt: 14; Sayı: 43
Araştırma
1. Unutmaya Yönlendirmenin Bellek Üzerinde Niteliksel Etkileri
E Mungan, ZF Peynircioğlu
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Ekonomik Hayata Katılımda Yaşanan Sorunların Göçmenlerin Psikolojik Sağlığı ve Ülkeye Uyumu Üzerine Etkileri
Z Aycan
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):17-30
ÖZET
TAM METİN
3. Çalışma Belleğinde Görsel-Mekansal Kopyalama ve Fonolojik Döngü Bileşenleri Açısından Kaynak Dağılımı
N Er
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):35-58
ÖZET
TAM METİN
4. Kronik Diazepam Uygulamasının ve Diazepam Yoksunluğunun Kaçınma Davranışı Üzerindeki Etkisi
B Ayvaşık, Ü Zagli, Ö Palaoğlu, H Soygür, IH Ayhan
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):61-67
ÖZET
TAM METİN
5. Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarasi Bir Karşılaştırma
N Sümer, D Güngör
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):71-106
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Öğretim Üyesi ve Öğrenci İsbirliği İle Hazırlanan Yayınlarda Yazarlık Hakkının ve Sırasının Belirlenmesinde Yardımcı Olabilecek Öneriler
SM Değirmencioğlu, K Demirutku
Türk Psikoloji Dergisi, 1999; 14(43):111-119
TAM METİN