Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1991; Cilt: 7; Sayı: 26
Araştırma
1. İyimserlik, Sağlık Sorunları ve Akademik Basari İlişkisi
G Aydın, E Tezer
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):2-9
ÖZET
TAM METİN
2. Rotter'in İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RIDKOÖ)'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği
İ Dağ
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):10-16
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Deneysel Psikoloji Açisindan Descartes'in Önemi
N Menli
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):17-22
TAM METİN
Araştırma
4. Okul Öncesindeki Kısmi Saklama Çizimleri ile Planlama ve Kodlama Süreçleri Arasındaki İlişkiler
M Sayıl
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):23-29
TAM METİN
5. Bir Kültürde Fonksiyonel Olan Tutumlar Bir Başka Kültürde de Öyle Midir?
NH Şahin, N Şahin
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):30-40
TAM METİN
Derleme
6. Deneysel Psikoloji Tarihi Çerçevesinde Beden-Zihin Probleminin Çağdaş Psikoloji Ekollerine Etkisi Üzerine Bir Tartışma
B Tavat
Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26):41-44
TAM METİN