Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1982; Cilt: 4; Sayı: 16
Derleme
1. Özürlü Çocukların Aileleriyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları
F Akkök
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):3-5
TAM METİN
Araştırma
2. Doğum Ağırlığı Normal (DAN) Olan Bebekler Ile Doğum Ağırlığı Düşük (DAD) Olan Bebeklerin İlk Altı Ay İçindeki Psikomotor Gelişmeleri
L Vanlı
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):6-11
ÖZET
TAM METİN
3. Çizime Dayalı Testler Çocuğun Zihinsel Gelişimini Değerlendiriyor mu?
R Bayraktar
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):13-18
TAM METİN
4. 10 - 11 Yaş Çocuklarında Stres Değerlendirmesi
Z Baltaş
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):19-23
TAM METİN
5. Anksiyete ve Okul Başarısı Arasındaki İlişkiye Ait Bir Araştırma
M Bozak
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):24-30
TAM METİN
6. Anksiyetenin Öğrenme ve Hafıza Etkisi
ÖÖ Tanör
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):31-36
TAM METİN
7. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Nevrotik Depresyondaki Rorschach Psikodiagnostik Test Beklentileri
B İnceer
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):36-38
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Patolojik Yas Olgusuna Davranışçı Bir Yaklaşım: Bir Vaka Analizi
M Başoğlu
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):39-43
TAM METİN
Derleme
9. Duygusal Yüz İfadeleri ve Klinik Psikoloji
WA Lecompte
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):44-48
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. Kişinin Performans Düzeyi, İşe Bağlılığı ve İş Doyumu Nedensel Bir Analiz
A Ergenç
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):49-55
TAM METİN
Derleme
11. Psikolojide Matematiksel ve İstatistiksel Yaklaşımlar
Y Topsever
Türk Psikoloji Dergisi, 1982; 4(16):56-57
TAM METİN