Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2015; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Tarhan, H Bacanlı
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Aynı cinsiyetteki arkadaşlıklarda merhamet, yakınlık, güven ve sosyal destek arasındaki ilişkilerin incelenmesi
LR Salazar
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):15-29
ÖZET
TAM METİN
3. Yetişkinlerde farkındalık ve iyi oluşun ölçülmesi: Yaş ve meditasyon deneyiminin rolü
JE Lehto, L Uusitalo-Malmivaara, S Repo
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):30-40
ÖZET
TAM METİN
4. İslami maneviyat ve girişimcilik: Malezya'daki kadın girişimciler üzerine bir vaka incelemesi
F Grine, D Fares, A Maguelatti
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):41-56
ÖZET
TAM METİN
5. Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri
Ö Çıkrıkçı, M Çiftçi, B Gençdoğan
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):57-76
ÖZET
TAM METİN
6. Materyalizm: Singapurlularda mutluluğa ve yaşam memnuniyetine giden yol
J Sidhu, KH Foo
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):77-92
ÖZET
TAM METİN
7. Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Doğan
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):93-102
ÖZET
TAM METİN
8. Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Keldal
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(1):103-115
ÖZET
TAM METİN