Dergi Ara >>
Araştırma
1. Duygusal Emek Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri
MRK Boothby, PT Albayrak
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):1-11
ÖZET
2. Çocuk Narsisizmi İle Çocukluk Dönemi Mutluluk / Huzur Anıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E Yaman, MÖ Danacı, N Eran
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):12-21
ÖZET
3. Ergenlerde Sosyal Ağ Bağımlılığı ve Temel İhtiyaçlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
T Tanrıkulu, R Öztürk, E Yeşil
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):22-30
ÖZET
4. Hemşirelerin Kötü Haber Verme Deneyimleri: Bir Yorumsal Fenomenolojik Analiz
A Kocabalkan, MRK Boothby
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):31-46
ÖZET
5. İlköğretimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kariyer Danışmanlığına Getirdikleri Katkılar
FE İkiz, ÖS Çınkı
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):47-65
ÖZET
6. Ergen Psikolojik Dayanıklılığının Ebeveyn Boşanması Açısından İncelenmesi
T Tanrıkulu, Kübra Sülükoğlu, Büşra Meşeli
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2015; 1(2):66-73
ÖZET