Dergi Ara >>
Derleme
1. Kültür ve Şiddet
N Gürhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):93-97
ÖZET
2. Türk Aile Yapısında Şiddetin Dünü, Bugünü ve Hemşirelerin Önlemedeki Rolü
LB Arabacı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):98-103
ÖZET
3. Çocuklar Şiddeti Nasıl Öğreniyorlar? Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı'na Genel Bir Bakış
N Karakurt, H Durmaz, E Ay
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):104-107
ÖZET
Araştırma
4. Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı
Ö Sinan, B Tosun, N Ünal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):108-114
ÖZET
Derleme
5. Konuşamadıklarımız; Psikiyatri Hastalarına Yönelik Şiddet
P Çiçekoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):115-122
ÖZET
6. Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Davranışı ve Şiddetin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
H Durmaz, OS Orak, K Gökalp, Z Olçun
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):123-126
ÖZET
7. Psikoz ve Şiddet
M Gürbüz, B Coşar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):127-131
ÖZET
8. Alkol Bağımlılığı ve Şiddet
M Gürbüz, Z Arıkan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):132-135
ÖZET
9. Kadına Yönelik Şiddet
EA Çıtak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):136-140
ÖZET
10. Sağlık Profesyonellerinin Yaşlıya Şiddet ve Yaşlı İstismarına Yönelik Bilgi ve Tutumları
Ü Polat, BB Kahraman
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):141-152
ÖZET
11. Maskeli İstismar: Munchausen by Proxy Sendromu
OS Orak, E Tunç, G Aktaş, K Gülırmak, S Vatansever
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):153-157
ÖZET
12. Yıldırma: Örnek Olay Analizi
K Cerit, E Gür, N Gürhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):158-166
ÖZET
13. Aynı Çatı Altında Çalışan Zorbalar ve Mağdurlar: İş Yerinde Psikolojik Şiddet
N Turan, G Ançel
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):167-174
ÖZET
14. Her Yönü ile Akran Zorbalığı
N Gürhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):175-181
ÖZET
15. Toplumsal Travmatik Olaylar ve Aile Ruh Sağlığı
G Kılınç, E Yıldız, P Harmancı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):182-188
ÖZET
16. Şiddet ve Hemşirenin Savunucu Rolü
M Meriç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(2):189-192
ÖZET