Dergi Ara >>
Derleme
1. Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliğinin Bugünü ve Geleceği
NK Yıldırım, G Terakye
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):1-6
ÖZET
2. Almanya'da Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları: Bir Deneyim Paylaşımı
B Bag
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):7-11
ÖZET
3. Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi
NP Günüşen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):12-18
ÖZET
4. Onkoloji Hemşireliğinde Etik İkilem ve Moral Distres
AA Özbaş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):19-26
ÖZET
5. Kanser Hastalarında Yaşanan Anksiyeteyi Ele Almada Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri
H Tambağ, M Kaykunoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):27-31
ÖZET
6. Böbrek Nakli Olan Bireylerin Nakil Sonrası Süreçte En Sık Yaşadığı Psikolojik Sorunlar ve Bu Sorunlarla Başetmede Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri
G Ergün
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):32-36
ÖZET
7. Diyabetli Bireyin Mücadelesi: Gözden Kaçan Psikososyal Boyut
M Meriç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):37-41
ÖZET
8. Kadın Sağlığı ve Hastalıklarında Psikososyal Sorunlar ve Bakım
AB Gümüş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):42-50
ÖZET
9. Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Perspektifinden Postpartum Depresyon
G Keskin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):51-57
ÖZET
10. Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi
EA Çıtak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):58-62
ÖZET
11. İhmal Edilen Bir Grup: Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınları
F Eker, F Koç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):63-68
ÖZET
12. Palyatif Bakım Hizmeti Alan Hastaların Ailelerinin Psikososyal Sorunları
M Koç, İ Okan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):69-75
ÖZET
13. Travma Sonrası Gelişim
FŞ İnan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):76-82
ÖZET
14. Varoluşsal Boyuttan Hastalık Olgusuna Bakış
S Hallaç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2017; 3(1):83-92
ÖZET