Dergi Ara >>
Derleme
1. Dünyada ve Türkiye'de Yaşlıların Ruhsal Durumu, Hizmet Sunumu ve Hemşireliğin Yeri
L Kutlu, FN Şişman
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):1-9
ÖZET
2. Sağlıklı Yaşlanma, Aktif Yaşlanma ve Yaşlanmanın Psikososyal Boyutu
M Kelleci
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):10-14
ÖZET
3. Yaşlının Psikososyal Tanılanması
G Dikeç, M Batmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):15-20
ÖZET
4. Deliryum ve Hemşirelik Bakımı
SA Karakaş, A Okanlı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):21-26
ÖZET
5. Alzheimer Tipi Demans ve Hemşirelik Bakımı
N Aştı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):27-31
ÖZET
6. Yaşlılık Depresyonu ve Hemşirelik Bakımı
D Hiçdurmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):32-39
ÖZET
7. Yaşlı Bireylerde Psikiyatrik İlaç Uygulamaları ve Yönetimi
S Yılmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):40-48
ÖZET
8. Yaşlılarda Psikoterapiler ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü
GÜ Barlas, S Karaca
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):49-55
ÖZET
9. Yaşlının İhmal ve İstismarı
NK Özcan, NE Boyacıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):56-59
ÖZET
10. Yaşlı Ayrımcılığı
L Küçük
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):60-66
ÖZET
11. Yaşlı Bireylere Yönelik Uygulamalarda Etik ve Yasal Boyut
N Eren
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):67-73
ÖZET
12. Yaşlı ve Demanslı Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve Yaklaşımlar
Ö Işıl, N Onan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):74-80
ÖZET
13. Yaşlı Bireylerde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları: Sistematik Gözden Geçirme
H Bilgin, FY Kutlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 2016; 2(1):81-92
ÖZET