Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2
Araştırma
1. İkram Gündüz Uykusunun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi
İ Ergönül, G İnanç, S Taşlıca, M Özgören, A Öniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):27-30
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
H Uysal, MY Ayvaz, HB Oruçoğlu, E Say
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):31-39
ÖZET
TAM METİN
3. Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışanlarda Uyku Kalitesi, Bel Çevresi ve Beden Kitle İndeksinin Karşılaştırılması
H Çatırtan, BO Bakır
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):40-45
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Uyku ile İlişkili Şiddet ve NREM Parasomnisi Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu
M Tütüncü, GüB Şenel, B Zeydan, D Karadeniz, H Apaydın
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):46-49
ÖZET
TAM METİN
5. Aktif Bir Erkeğin Fizyolojik Değişkenleri Üzerinde 13 Yıllık İnsomnianın Rolü: Bir Olgu Sunumu
H Arazi, AAM Mirzaei, F Tavana
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):50-53
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Uyku ve Açık Bellek Arasındaki İlişki
NT Yazıhan, S Yetkin
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(2):54-57
ÖZET
TAM METİN