Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Laboratuvar Parametrelerinin Yeri
EO Ersoy, GD Yüce, S Duru, H Fırat, S Ardıç, B Kurt
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):1-5
ÖZET
TAM METİN
2. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Oksijen Desatürasyonu ve Beck Depresyon İndeksi İlişkisi
S Demir
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):6-9
ÖZET
TAM METİN
3. Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku
EO Ersoy, S Öcal, A Kara, S Ardıç, A Topeli
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):10-13
ÖZET
TAM METİN
4. İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
ÖO Tapan, S Genç, U Tapan, AÖ Alpaydın, BO İtil
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):14-19
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları
Z Yılmaz, PB Şirinocak, R Terzi, OO Erdinç
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):20-22
ÖZET
TAM METİN
6. Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
S Genç, HK Bilgiç, EE Okuyucu, N Dikmen, T Duman
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(1):23-25
ÖZET
TAM METİN