Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 1
Derleme
1. Güncel Bilgiler Işığında Narkolepsi
K Yılmaz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne
CT Fitgerald, E Hiett, DJ Buysee, N Altıntaş, G Aikman, H Fırat
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):7-10
ÖZET
TAM METİN
3. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm
ET Parmaksız, B Salepçi, G Saraç, N Kıral, A Fidan, S Cömert, B Çağlayan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):11-14
ÖZET
TAM METİN
4. Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
F Sert, AB Demir, İ Bora, A Yıldız, G Ocakoğlu, A Ersoy
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):15-19
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Ağır Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Olguda Klostrofobi ve Uykuda Ölüm Korkusuna Bağlı Yaşanan Tedaviye Uyum Sorununun Çözümü
A Erkoç, S Kayhan, Ü Şahin
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):20-21
ÖZET
TAM METİN
6. Epilepsi Yanlış Tanısı Alan Parsiyel Katapleksili Narkolepsi Olgusu
GB Şenel, D Karadeniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(1):22-24
ÖZET
TAM METİN