Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 2
Derleme
1. Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
G Benbir, D Karadeniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):38-42
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi
FK Savrun, G Benbir, R İnan, A Kaytaz, H Kaynak
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):43-45
ÖZET
TAM METİN
3. Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü
K Aslan, DY Şahin, T Demir, A Evlice, G Şeydaoğulları
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):46-50
ÖZET
TAM METİN
4. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
S Memetali, F Bölükbaşı, G Benbir, D Karadeniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):51-57
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
D Yerdelen, G Benbir, U Uygunoğlu, A Siva, D Karadeniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):58-59
ÖZET
TAM METİN
6. Uykuda Yemek Yeme Alışkanlığı Sonucu Kilo Alma Yakınması ile Başvuran Uyku ile İlişkili Yemek Yeme Bozukluğu (SRED)
S Korkmaz, M Aksu
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2014; 1(2):60-61
ÖZET
TAM METİN