Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2022; Cilt: 9; Sayı: 1
Araştırma
1. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bibliyometrik ve Altmetrik Analizi ve Görselleştirilmesi: En Çok Alıntı Yapılan 100 Etkili Çalışma
D N Başhan,
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):1-30
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
A Konaç, Ç T Ünal
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):34-55
ÖZET
TAM METİN
3. Terapötik Bir Araç Olarak Fotoğraf ve Fototerapi Teknikleri
Ö Arslan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):56-87
ÖZET
TAM METİN
4. Boşanma Sürecinde Psikolojik Müdahaleler Üzerine Bir Derleme
A Sayan Karahan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):88-111
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Saat Çizme Testinin Çocuk ve Ergenler için Gelişimsel ve Klinik Gösterge Olarak Kullanımı
G Erden, S Uluç
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):112-134
ÖZET
TAM METİN
6. COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z B Atak, Ö Yalçınkaya Alkar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):135-159
ÖZET
TAM METİN
7. Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
M Akyunus, S Akbay
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):160-181
ÖZET
TAM METİN
8. COVID-19 Salgın Sürecinde Yaşanan Korku Düzeyinin, Riskten Kaçınma ve İş Etkileşiminden Kaçınma Davranışlarına Etkisi: Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama
F Yalman, T Sancar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):182-206
ÖZET
TAM METİN
9. Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
B Aslan Cevheroğlu, Ş Kışlak
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):207-233
ÖZET
TAM METİN
10. Çocuklarını Kurum Bakımına Bırakan Annelerin Annelik Deneyimlerinin Psikanalitik ve Kuram Oluşturma Perspektiflerinden Araştırılması
M İ Temel, A E Yavuz Sever, G Tekdemir
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):234-258
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Lacanyen Psikanalizde Eyleme Dökme: Bir Vaka Örneği
D Can, S Uçar Özsoy, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(1):259-278
ÖZET
TAM METİN