Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 7; Sayı: 3
Derleme
1. Lacanyen Açıdan Obsesyon Nevrozunun Analitik Yönelimli Bir Terapi Süreci Üzerinden Anlatımı
F Yoğan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):278-296
ÖZET
TAM METİN
2. Lacanyen Yaklaşımda Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Vaka Tartışması
A Özkan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):297-314
ÖZET
TAM METİN
3. Lacanyen Tanıda Psikoz: Tetiklenmemiş Psikozun Klinik bir Vakada Tartışılması
I Necef
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):315-335
ÖZET
TAM METİN
4. Freud'dan Lacan'a Kaygı
EC Hekimoğlu, MZ Bilik
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):336-367
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimlemenin Depresyon, Anksiyete ve Stres Üzerindeki Etkileri
E Sarı, G Uyumaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):368-388
ÖZET
TAM METİN
6. Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma
A Maraş, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(3):389-421
ÖZET
TAM METİN