Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 7; Sayı: 2
Araştırma
1. Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeğinin (EHTÖ) Türkçe Versiyonunun Psikometrik Değerlendirmesi
EŞ Durak , M Durak
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):128-145
ÖZET
TAM METİN
2. Zaman Perspektifi Duygu Düzenleme İçin Neden Önemlidir? Genç Yetişkinlerde Zaman Perspektiflerinin Duygu Düzensizliklerindeki Rolü
PB Çavuşoğlu, F Oktay, NB Arlı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):146-166
ÖZET
TAM METİN
3. Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışlarıile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
GA Aslan, DS Atalar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):167-188
ÖZET
TAM METİN
4. Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi
A Kahraman, A Sapancı, F Serbes
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):189-203
ÖZET
TAM METİN
5. Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
G Minçe, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):204-228
ÖZET
TAM METİN
6. İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma
YS Demirbaş, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):229-248
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ö Sarısakal, ÖY Alkar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(2):249-273
ÖZET
TAM METİN