Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3
Araştırma
1. Çocuk İstismarı / İhmali ve Depresif Semptomatoloji: Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
E Ünal , T Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):227-243
ÖZET
TAM METİN
2. Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme YöntemininTürkçe Uyarlaması
MA Şendağ
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):244-270
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
İ Taş, H Sevinç
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):271-288
ÖZET
TAM METİN
4. Multipl Skleroz Hastaları için Geliştirilen Bir Grup Psikoeğitim Programının Değerlendirilmesi
DD Saygılı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):289-311
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
BK Karaca, M Gürsoy
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):312-333
ÖZET
TAM METİN
6. Depresif Özellikler Taşıyan Bir Danışanın Psikoterapi Sürecinde Terapötik Çerçevenin Rolü
I Dilekler
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):334-361
ÖZET
TAM METİN
Görüş
7. Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması
İ Deniz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(3):362-384
ÖZET
TAM METİN