Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1
Derleme
1. Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
S Sarı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(1):1-17
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Analitik Yönelimli Bir Psikoterapi Sürecinin Söylem Analiziyle İncelenmesi
F Yoğan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(1):18-37
ÖZET
TAM METİN
3. Psikolojide Lacanyen Söylem Analizi Yaklaşımı: Madde Bağımlılığı ve Yasa İlişkisinin Terapi Sürecinde İncelenmesi Örneği
S Baltacı, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(1):38-62
ÖZET
TAM METİN
4. Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
BP Bulut
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(1):63-84
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Psikoterapide Metafor Kullanımı ve Değişen Anlamı: Depresif Bir Olgu Sunumu
TU Suiçmez
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(1):85-101
ÖZET
TAM METİN