Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1
Olgu Sunumu
1. Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması
K Selvi
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(1):1-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı
M Yerli
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(1):21-31
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Sürücü Davranışlarının Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerindeki Temsilleri
Ö Özer, B Öz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(1):32-49
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
BH Özgürdal, BC Doğan, Ö Arıcan, EN Taşın, B Kızılkaya, M Topcu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(1):50-65
ÖZET
TAM METİN