Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 1
Derleme
1. Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi
G Sarısoy
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(1):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Yeşilçam’da Körlüğün Temsili: Trajik, Tıbbi ve Zamansız
MK Atabey
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(1):16-27
ÖZET
TAM METİN
3. Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme
M Dedeler, T Öpöz, C Öztürk
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(1):28-43
ÖZET
TAM METİN
4. “Unutma Beni” Filminin Kimlik Kaybı ve Muğlak Kayıp Çerçevesinde İncelenmesi
E Bekaroğlu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(1):44-50
ÖZET
TAM METİN