Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 2
Olgu Sunumu
1. Bağımlı Kişilik Örüntüsü ve Terapötik İşbirliği: Şema Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
D Yakın
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(2):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Kontrol Kaybı Kaygısı ve Kontrol Edilemeyen Panik Bozukluk: Bir Vaka Örneği
Ö Öncül
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(2):14-22
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında Altı Temel Duygudan Korkunun İncelenmesi
S Akça, BZ Şengül, T Uyar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(2):23-39
ÖZET
TAM METİN
4. Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve Psikoterapiye Yönelik Çıkarımlar
İ Demirok, YŞ Alphan, Y Süsen
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(2):40-54
ÖZET
TAM METİN
5. Haset ve Psikopatoloji İlişkisinin Film Örnekleriyle Ele Alınması
F Canbolat
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(2):55-63
ÖZET
TAM METİN